Plastic Crystal jsou útulny, které jednak řeší problém nedostatku odpočinkových míst v lesech, ale také se vypořádávají s černými skládkami, které vznikají všude kolem nás ve volné přírodě, hlavně v zalesněné krajině, kde jsou špatně dohledatelné a dostupné. 

Z tohoto odpadu, který nás obklopuje, využívá Plastic Crystal zrecyklovaný plast pro svůj plášť.

It sounds like an oxymoron. but we believe the plastic can be as precious as crystal. it is created much faster and cheaper, though. Therefore people do not hesitate to throw it out after a single use. Nature cannot deal with it. but we can. and we understand, that we are nature too.

created by Marco Aulisa, Stepan Macek and Ondrej Venclik